Bình chữa cháy bột

Bình chữa cháy bột MFTZ/ MFTZL- 35 dạng xe đẩy

Bình chữa cháy bột MFTZ/ MFTZL- 35 dạng xe đẩy

Liên hệ

Bình chữa cháy bột MFTZ/ MFTZL- 35 dạng xe đẩy là một thiết bị chữa cháy ( thiết bị pccc) thường dùng trong các khu công nghiệp, cây xăng, xưởng sản xuất....

Bình chữa cháy bột MFZ/ MFZL- 8

Bình chữa cháy bột MFZ/ MFZL- 8

Liên hệ

Bình chữa cháy bột MFZ/ MFZL- 8 là thiết bị pccc chuyên dụng để dập tắt các đám cháy vì thế mà trong mỗi gia đình không thể nào thiếu được thiết...

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 4

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 4

Liên hệ

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 4 là thiết bị chữa cháy ( thiết bị pccc) chuyên dụng để dập tắt các đám cháy vì thế mà trong mỗi gia...

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 2

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 2

Liên hệ

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 2 là thiết bị pccc chuyên dụng được sử dụng chủ yếu trên các phương tiện vận chuyển như xe tải, container... Giúp bạn có...

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 1

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 1

Liên hệ

Bình chữa cháy bột MFZ/MFZL 1 là thiết bị pccc chuyên dụng được sử dụng chủ yếu trên các phương tiện vận chuyển như xe tải, container... Giúp bạn có...