thiết bị chữa cháy|thiết bị pccc|bình chữa cháy|bình cứu hỏa

thiết bị báo cháy|máy bơm chữa cháy|thiết bị báo cháy hochiki|thiết bị báo cháy tự động

Máy bơm chữa cháy Pentax

Máy bơm chữa cháy Pentax CM80

Máy bơm chữa cháy Pentax CM80

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm chữa cháy Pentax CM80 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax...

Máy bơm chữa cháy Pentax CM65

Máy bơm chữa cháy Pentax CM65

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm chữa cháy Pentax CM65 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax...

Máy bơm chữa cháy Pentax CM50

Máy bơm chữa cháy Pentax CM50

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm chữa cháy Pentax CM50 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax...

Máy bơm chữa cháy Pentax CM40

Máy bơm chữa cháy Pentax CM40

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm chữa cháy Pentax CM40 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax...

Máy bơm chữa cháy Pentax CM32

Máy bơm chữa cháy Pentax CM32

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Máy bơm chữa cháy Pentax CM32 Bảng thông số chi tiết kích thước của Máy bơm chữa cháy Pentax CM32...

Máy bơm chữa cháy trục rời Pentax CA

Máy bơm chữa cháy trục rời Pentax CA

Liên hệ

Máy bơm chữa cháy trục rời Pentax CA là một trong những dòng máy bơm chữa cháy được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống pccc hiện nay. ...