Quảng cáo

Tin tức

1 21/ 10/ 2016

Hệ thống chữa cháy khí FirePro - Hochiki

FirePro ® Xtinguish là 1 hệ thống chữa cháy khí mới thân thiện với môi trường dùng để ngăn chặn ngọn lửa, phù hợp với nhiều ứng dụng ở tất cả những nơi cần được bảo vệ. FirePro ® không độc hại, không ăn mòn, không ảnh hưởng đến tầng Ozone, ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. ...