thiết bị chữa cháy|thiết bị pccc|bình chữa cháy|bình cứu hỏa

thiết bị báo cháy|máy bơm chữa cháy|thiết bị báo cháy hochiki|thiết bị báo cháy tự động

Vòi chữa cháy

Vòi chữa cháy PVC D65- 17BAR

Vòi chữa cháy PVC D65- 17BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D65- 17BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn...

Vòi chữa cháy PVC D50- 17BAR

Vòi chữa cháy PVC D50- 17BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D50- 17BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn nước từ...

Vòi chữa cháy PVC D65- 13BAR

Vòi chữa cháy PVC D65- 13BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D65- 13BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn nước từ...

Vòi chữa cháy PVC D50- 13BAR

Vòi chữa cháy PVC D50- 13BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D50- 13BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn nước từ...

Vòi chữa cháy PVC D65- 10BAR

Vòi chữa cháy PVC D65- 10BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D65- 10BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn nước từ...

Vòi chữa cháy PVC D50- 10BAR

Vòi chữa cháy PVC D50- 10BAR

Liên hệ

Vòi chữa cháy PVC D50- 10BAR là thiết bị pccc vô cùng cần thiết trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được sử dụng trong công việc dẫn nước từ...